Opis:

NE plaćajte bilo kakve naknade

Tražimo jednog od naših partnera koji žive u BEEDI, čoveku za čišćenje, koji je sposoban pravilno očistiti.
Dotična osoba mora biti: dobrog karaktera, organizirana i nadasve profesionalna.
Ustav datoteke: CV - Mapa lokacije- CNI- Polovna foto kartica