MINJEC Holiday Internships izdanje 2023

MINJEC Holiday Internships izdanje 2023

 

MINJEC Holiday Internships izdanje 2023

Odabir 234 mladih ljudi za prazničnu praksu 2023

Ministar omladine i građanskog obrazovanja (Ml C) obavještava mlade učenike, učenike i studente od 15 do 35 godina o otvaranju u okviru svog ministarskog odjela 202. izdanja praznične prakse u korist dvjesta trideset i četiri (234) mladih ljudi.

Datoteke aplikacije u kojima se spominje "ZA IZBOR MLADIH ZA IZDANJE PRAZNIČNIH KURSOVA 2023" biće primljeni u zatvorenoj koverti, u Centralnoj poštanskoj službi, koja se nalazi u Administrativnom centru, u regionalnim delegacijama ili online na adresi minjecdpej@gmail.com, najkasnije do petka, 02. juna 2023. godine u 15:30 sati.

 

Ovi zapisi uključuju:
Pečatom pisani zahtjev upućen ministru omladine i građanskog obrazovanja;
Obrazac zahtjeva koji se preuzima u centralnoj poštanskoj službi ministra
Omladina i građansko obrazovanje ili se može preuzeti sa MINJEC web stranice
(www.minjec.gov.cm i NYO (www.onjcameroon.cm);

  • Fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih;
  • Fotokopija nacionalne lične karte ili studentske obrazovne karte:
  • Važeća školska svedočanstva
  • Fotokopija biometrijske kartice mladih.
prijaviti se i za: