Kamerun: Budžetski deficit se proširio do 662 milijarde FCFA krajem septembra 2018(Investirajte u Kamerun) - Izvršenje budžeta Kameruna koje je objavilo Ministarstvo finansija (Minfi), pokazuje da na kraju prvih devet mjeseci 2018-a, koji odražava primitke i donacije mobilisane i izvršene troškove, bilans primarni je na -318,4 milijardi FCFA. Primarni bilans bez nafte, u međuvremenu, iznosi 662 milijardi FCFA.

Ovaj budžetski deficit se pogoršao jer je krajem juna 2018 bio 601,2 milijarda FCFA. Primarni bilans je u ovom periodu bio na -190,5 milijardi FCFA. Primarni bilans bez nafte bio je -410,7 milijarda FCFA.

Kao iu prvom kvartalu 2018-a, Minfi ukazuje da, kako bi se osiguralo dobro izvršenje budžeta države i postizanje ciljeva godine koja se razmatra, u relativno teškom ekonomskom, socijalnom i budžetskom kontekstu, implementacija mjere poduzete od početka druge polovice godine su se nastavile.

Mere koje Vlada preduzima da bi smanjila budžetski deficit uključuju jačanje mobilizacije ne-naftnih prihoda, pooštravanje budžetske regulacije i poboljšanje kontrole efikasnosti javne potrošnje.

SA

PROČITAJTE VIŠE OVDE